2022-11-02

Har noen minner om at jeg på ungdomsskolen eller i videregående brukte å lage denne s-en (og andre bokstaver), uten at jeg kan huske på at det var inspirasjon fra utsiden.

Litt morsomt å tenke på.