2022-10-28

Årets første sixpack av den eneste korrekte julebrusen er innkjøpt.