2022-10-14

Tower Bridge, sunset, malt av Edward Munch

Første forsøk på å leke med Diffusion Bee. Basert på sånn cirka følgende input: Tower Bridge, at sunset, painted by Edward Munch.