2022-10-08

To kapitler inn så er konklusjonen at dette er en interessant bok.