2022-09-17

Har litt problemer med å se nytteverdien i en skjerm som alltid er på. Så lenge den lyser opp når jeg beveger på telefonen eller tøtsjer skjermen er det godt nok. Er kanskje en epleklokke (som jeg bruker) vs ingenting?