SS-GB 📺

2022-09-13

På imdb for SS-GB står det følgende beskrivelse av hva utgangspunktet for miniserien er.

A British homicide detective investigates a murder in a German-occupied England in a parallel universe where the Nazis won World War II

Personlig så mener jeg serien er mer en kontrafaktisk historie.

Uansett, historien starter i november 1941, 14 måneder etter at Tyskland vant slaget om Storbritannia. Tyskland og Sovjetunionen er fortsatt venner (dermed hadde ikke Operasjon Barbarossa blitt satt igang).

Det er litt uklart om hva som ellers har skjedd. USA er på utsiden, Italia og Japan nevnes ikke (dette er jo uansett noen uker før det faktiske angrepet på Pearl Harbor. London er i alle fall okkupert, men det er uklart om hvor store områder tyskerene ellers kontrollerer. Det snakkes litt om den uokkuperte sonen og det er noen antydninger om at man kan dra mellom de.

Jeg synes kontrafaktisk historie er et interessant konsept. Hva hadde skjedd med A om C skjedde i stedet for B. Også fordi kontrafaktisk historie er noe man kan tenke på når det gjelder det personlige plan.

  • Hva hadde skjedd om jeg valgte den utdanningen i stedet for den utdanningen
  • Hva hadde skjedd om jeg sa ja til den andre jobben i stedet
  • Hva hadde skjedd om jeg sa nei i stedet for ja

Etcetera etcetera etcetera.

Av alle de valg jeg har tatt i livet som gjorde at jeg endte opp her, så er det alltid noen valg som er litt mer betydelige og ville ha medført en annen nåtid om valget hadde vært annerledes.

Uansett, BBC kaller det et parallellt univers, jeg en kontrafaktisk historie.

Og premisset er litt mer interessant enn selve utførelsen. Budsjettet er nok ikke det største, selv om den er kompetent lagd og har helt greie skuespillerprestasjoner. Men personlig så synes jeg svakheten med serien er at den er lagt til slutten av 1941 og litt over ett års okkupasjon av deler av Storbritannia. Jeg tror det kunne ha blitt en litt mer interessant historie om den hadde vært 5-10 år frem i tid. I stedet virket situasjonen merkelig normal selv om det var bare litt over et år siden Tyskland hadde tatt kontroll over Frankrike og Storbritannia.

Helt grei serie, men kan ikke si at jeg anbefaler den så mye.