2022-08-30

Ser på TV, spiser middag. Hører 5-6 smell som høres mistenkelig ut som håndvåpen. Går noen minutter, hører sirener i det fjerne og et helikopter jeg antar er politiets. Så virker som om antagelsen var korrekt.