2022-08-13

Første gang på foppalpub på noen år (av naturlige grunner (samt manglende interesse generelt)).