2022-07-28

Barteby, Bartistan (også kjent som Trondheim, Trøndelag).