2022-07-25

Første feriedag, og da kom jo selvsagt MBP14 som skal bli den nye jobbmaskinen som jeg har ventet på i 2,5 måneder. Og reiser bort i morgen, sannsynligvis dagen før privatkjøpt MBAM2! blir forsøkt utlevert.