2022-07-18

Må kunne sies å være litt av et ettermæle.