2022-07-05

Skjønner at Bymiljøetaten av praktiske grunner maler alle benkene i parken samtidig, men det er litt upraktisk at alle benkene i parken blir malt samtidig.