2022-05-28

Bogey, men likte denne veldig godt.

Wordle 343 5/6

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨
β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ¨
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩