2022-05-20

Ack. Har en tendens til Ƅ velge feil pƄ 50/50.

Wordle 335 5/6

ā¬›šŸŸØšŸŸØšŸŸØā¬›
ā¬›ā¬›šŸŸØšŸŸØšŸŸ©
ā¬›šŸŸ©šŸŸØšŸŸ©šŸŸ©
šŸŸ©šŸŸ©ā¬›šŸŸ©šŸŸ©
šŸŸ©šŸŸ©šŸŸ©šŸŸ©šŸŸ©