2022-04-14

Alltid et fredfullt sted å skue over Trondheim. Fredfullt+ på skjærtorsdag.