2022-03-15

Det var en vakker dag pΓ₯ Gjett ogsΓ₯.

Gjett.net #43 2/6

🟨⬜🟨🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩