2022-02-28

Det er ikke ofte jeg skriver lange tekster her med mange linker, men en gang i blant så skjer det. F.eks når det handler om underholdningsåret, eller når jeg skal skrive om en TV-serie eller film jeg nettopp har sett. Så naturlig nok, dette er ting jeg sjeldent skriver på en iPhone, men titt og ofte på en iPad. Men helst på en Mac. Fordi det er enklere å skifte mellom vinduer, kopiere url eller tekst, så lime det inn som en markdownlink i tekstprogrammet.

Men i dag leste jeg Dr. Drang sin post om å skifte faner i Safari når BBEdit var aktivt. Kopierte den løsningen (samt la til MarsEdit. Lagde også samtidig en makro i Keayboard Maestro som henter url fra aktiv fane i Safari, limer url som en markdownlink og setter markøren der linkteksten skal være.

Og plutselig blir det så mye enklere å skrive en lengre tekst og faktisk ha med linker.