2022-01-26

Ser svarthvitt ut. Men er faktisk fargebilde.