2021-12-28

Titter over notatet der jeg har notert ned titlene på det jeg har latt meg underholde av i år.

«Jøsses, det var mange tv-serier».