The Victorian Internet 📚

2021-11-21

The Victorian Internet av Tom Standage er en kjapt fortalt historie om telegrafiens historie. Med klare linjer frem til i dag (der ‘i dag’ var 1997/1998 når boken ble skrevet og med en etterord ca. 10 år senere).

Som jeg skrev for noen dager siden

Humret litt over fremtidsoptimismen om telegrafen og dens fredsskapende effekt. Det ligner på så mye annet gjennom tidene, selv nå. F.eks med fjaseboka.

The potential of new technologies to change things for the better is invariably overstated, while the ways in which they will make things worse are usually unforeseen.

Og det er jo faktisk litt morsomt hvordan telegrafiens historie minner om Internetts historie frem til nå. Fremtidsoptimismen. Gjøre verden mindre. Verdien av informasjon. Knytte folk sammen. Fredsskapende. Ekteskapsinngåelse via Interne^H^H^Htelegrafi.

Interessant og underholdende fortalt. Kan anbefales.