2021-09-25

Har jo alltid vært min mening, som har blitt forsterket etter den lille diskusjonen vedrørende NY Times sin omtale av de nye iPhonene, er at disse utfører disse testene ikke alltid er det beste til å fortelle hva som er bra. De tester som oftest ørten forskjellige ting i året, og kjøper som oftest den nyeste toppmodellen av den modellen de bruker å ha hvert år.

Og dermed blir de nok litt blind for hva som er bra. De ser bare de stegvise forbedringene fra år til år. Normale mennesker (jeg er ikke blant de, jeg kjøper en ny iPhone hvert år) bruker som oftest å vente 2-3-4 år mellom hver oppgradering (og enkelte enda lengre). Et hopp fra f.eks iPhone X til iPhone 13 Pro blir naturlig nok et stort hopp. Og de er sannsynligvis bedre egnet til å fortelle hva som er bra enn noen anmeldere som tester mengder av lignende produkter og kanskje oppgraderer sin private telefon årlig.

Jeg kjøpte the OG Apple Watch (aka S0), og oppgraderte ikke før jeg kunne kjøpe en S4 med mobilnett som var mulig å bruke i Norge.

Den ytelsesforskjellen jeg opplevde var fantastisk.

Derfor tror jeg produkttestere i større publikasjoner burde alliere seg med «normale» folk de kjenner som ikke akkurat oppgraderer hvert år.