2021-09-16

Da var årets tannlegebesøk overstått. Og alt var fryd og gammen. Og det var en lettelse. ikke at jeg følte at det var noen problemer, mer at jeg av en eller annen grunn var litt ekstra nervøs i år og hadde vært det i noen dager.