2021-09-13

Det mest traurige med valgkvelden er hver gang de er inne direkte fra de forskjellige partienes valgvaker.

La oss vise hurrastemning på kommando.