2021-07-28

Hjernetrim er alltid KenKen og Futoshiki i The Times appen, men så godt som alltid dagens utfordringer i Good Sudoku og en del av de andre tingene i The Times.

(Streaks, og at jeg har gjort det 1010 dager på rad altså)