2021-06-24

Etter å ha prøvd den nye «looken» i Safari via Safari Technology Preview så er det ting å like og mislike. For min normale bruk har jeg ikke noe problemer på macOS med at faner og adressefelt er på samme linje. Synes det kanskje er litt forfriskende med at Safari arver fargen til nettsiden.

For jeg har sjelden mer enn 5-6 faner oppe, bortsett fra når jeg bedriver feilsøkning eller informasjonsinnhenting for noe spesielt.

Samtidig har jeg ingen problemer med å forstå kritikken som har kommet mot det nye designet.