2021-06-11

Har begynt å vri fra å høre på podcaster til å lese lydbøker når jeg er ute og går. Normalt sett bruker jeg i podcastappene trim silence/smart speed et al, men noe sånt er det ikke i de fleste lydbokappene. Så økte hastigheten stegvis.

1,1x, bli vant, 1,2x, bli vant osv. Foreløpig har jeg stoppet på 1,4x. Og føler det gir en grei balanse mellom opplesningshastighet og hørbarhet.

Men tror jo også det er litt avhengig av hva jeg hører på. Historieboken jeg hører på nå er kanskje greit. Men normal hastighet om jeg har tenkt å høre på Game of Thrones.