2021-06-08

Første dose satt for noen timer siden. Huzzah.