2021-05-14

Det nytter ikke å gråte over spilt kaffe. AKA sånn ser det ut når man velter aeropressen.