2021-05-08

Lekingen med Tailscale fortsetter, og i dag har satt opp min server hos DigitalOcean til å være exit node for mitt lille vpn. Og ettersom det er klienten som bestemmer om den skal bruke exit node eller ei, så er det enkelt å tilpasse bruken ut i fra behov. Og faktisk ha flere exit noder tilgjengelig.