Påskekrim 📺

2021-04-01

Mot normalt har jeg sett litt av årets påskekrim på TV. Eller på NRK for å være mer spesifikk. Først ute var Grace som var grei nok. To episoder, 90ish minutter hver, en sak i hver episode. Grei oppbygning, litt politiarbeide, så plutselig over. Kunne kanskje hatt godt av litt mer tid.

Den andre er Nedgravde hemmeligheter (aka Unforgotten). NRK slår sammen to episoder til en (som da blir på 90ish minutter), men de tre (eller seks episodene) følger da en sak som viser hvordan Sunil og Cassie løser gåten. Basert på det jeg husker og beskrivelsene på IMDB har jeg sett sesong 2 og 3 før. Halvveis i årets påskekrim, men dette er klasse.