2021-02-12

Må kunne sies at det er litt mer arbeid med manuell kaffekvern kontra … vel … ikke-manuell kaffekvern. Men det gjør jo bare at man virkelig fortjener den kaffekoppen om morgenen på jobb.