2021-02-05

Såpass mange som aker i parken at de har satt opp sikkerhetsnett.