2020-12-25

Helt stille, bortsett fra sko som knirker i snø. Medisin etter julaften.