2020-12-24

It’s only wafer thin. Men tar et tynt snølag over ingenting i dag.