2020-12-07

På siste The Talk Show med Nilay Patel kom sa Gruber nok en gang at iOS aldri har hatt noe bra måte for å velge tekst. I det store og hele har han rett, men for iPhone 6S-7-X/8-XS var det etter min mening et løst problem med 3D Touch. For disse enhetene.

3D Touch var det største savnet når jeg gikk over til 11 Pro. Det var så genialt enkelt å bruke tastaturet til å flytte markør, og markere ord, linjer eller avsnitt med 3D Touch. Tilbake sitter vi igjen med å bruke mellomrom til å flytte markør.