2020-11-27

Og en siste tanke om kurs online/via Zoom. Starttidspunkt normalt på et kurs er 10:00. Fordi når kurs blir avholdt i et klasserom så var det alltid noen som kom fra utenbys. Så man måtte ta hensyn til de med tanke på starttidspunkt. Noe som også medførte at fredager ble litt annerledes, fordi det måtte bli tatt hensyn til at de fra utenbys skulle dra på et fornuftig tidspunkt. Som oftest flere sider om litt lettere perifere temaer. Eller kanskje litt mer reklamepreget. Om det var en lab, så var den tidlig på dagen.

Og de tre dagene i midten var alltid tettpakket med sider og laber. Så på en måte var det jo greit at det ble litt mer stress disse dagene, slik at den siste dagen kunne være litt lettere.

Men det var før pandemien.

Greit nok at kursmateriale og fremdriftsplaner ikke er så enkelt å endre bare fordi det er en pandemi. Men et hederlig forsøk kunne nok bli prøvd. Ingen grunn til å starte 10 så lenge alle som skal delta er på kontoret de normalt jobber eller tar kurset hjemme. Og ettersom det ikke er noen som trenger å rekke et fly på fredagen, så kan man fordele laber og leksjoner litt bedre. Kutte ut fyllmaterialet på fredagen.

For labene er jo ofte det litt mer interessante, men tiden som er avsatt til de er så kort at selv når man gjør alt korrekt på første forsøk, så er det ofte man knapt nok blir ferdig til leksjonen fortsetter. Og støter man på problemer eller gjør en feil som man må tråkle seg tilbake, så går jo det utover tiden man bruker på leksjonen.

Greit nok at man skal ha valuta for pengene, kurs er jo ofte dyre, men tror jeg foretrekker kvalitet over kvantitet.