2020-10-25

Are you trying to get us all slaughtered?
She has as much psychic dominance as a kitten.

Jeg lo når Philippa Georgiou omtalte Sylvia Tilly på den måten i siste episode av Star Trek: Discovery.