2020-10-18

I morges, i det jeg skulle sette koppen på aeropressen for å snu den og fylle koppen, så klarte jeg å velte den. De to hoveddelene ble skilt fra hverandre, og kaffe og grut rant utover benken og ned mellom kjøleskapet og gryteskapet. Så måtte frem med kjøleskap for å vaske og rydde opp.

Ble noen bannegloser av det uhellet.