2020-09-30

Ja. Jo. Buffalo er nok mer riktig. Men lundefugl er jo veldig vakker da.