2020-09-11

Dersomvissomatte at 2020 en gang går over til 2021, og jeg skal lage en topp 10 liste over ting jeg virkelig ble lei av i 2020, så tror jeg at en av plassene vil være forbeholdt eiere av fritidsboliger som sutrer over det de mener er urettferdige pandemitiltak. Både nå i disse dager og før påske.

Ja, dere kan dra til Oslo på pub, men forhåpentligvis ettersom dere bor i Trondheim har dere sannsynligvis noen alternativer som er nærmere. Og selv om man kan dra, så er det anbefalt at man begrenser reisingen til kun nødvendige formål. Noe som nødvendigvis ikke innbefatter det å dra til fritidsbolig rett over svenskegrensa. Eller å dra fra Trondheim til Oslo for å gå på pub.

Isolert sett er nok noen av tiltakene kanskje litt ulogiske ved første øyekast. Noen virker kanskje mot sin hensikt. Hadde det vært mulig med skreddersydde tiltak så hadde jo det være ønskelig. Men så er det jo en gang sånn at regjeringen ikke kan forby innenlandske reiser pga den tingen som ble vedtatt på Eidsvold i 1814, men kan stenge grensene begge veier. At man kunne dra over grensen for å utføre nødvendig vedlikehold, men ikke overnatte var ikke for å være slemme, men for å sørge for at kun de mest motiverte gjorde det, og dermed fikk man redusert antallet som faktisk dro over grensen. Og at det å skreddersy tiltak under en pandemi neppe skalerer særlig bra. Skal du tilbake til jobb etter en operasjon. Jo, da er det mulig å skreddersy tiltakene for å få deg tilbake på jobb. Er hele verden utsatt for en pandemi. Vel, skreddersydde tiltak blir litt vanskeligere, rammer kanskje skjevt og er kanskje litt urettferdige for enkelte. Men prøv kanskje å tenke litt på det som har mistet jobben eller er i en sektor som sliter ekstra på grunn av tiltakene. Eller de som har kanskje mistet sin minimale kontakt med andre mennesker på grunn av sosial distansering. Eller de som ikke har fått tatt farvel med kjente og kjære på en skikkelig måte på grunn av tiltakene.

Do you want some cheese with that whine?

Men i bunn og grunn, har på følelsen at de fleste småunger reagerer bedre på reell og innbilt urettferdighet enn enkelte av disse fritidsboligeierene.