2020-08-20

Change.

For å forandre noe må man ofte rive noe. Der det før var lager for egg er det nå videregående skole og boliger.

#mbaug