Filter. Klargjøre for at Kaffedronninga skal gjøre det hun er best på. Lage god og kraftig trakterkaffe.

#mbaug