2020-07-30

Barnesko. Brukt. Mistet.

Ikke så trist som seksordsversjonen.