Aktsom for kjærlighet.

Aktsom for kjærlighet. Tekst på fotgjengerovergang.