2020-07-16

En dam for ettertanke på Havstein Kirkegård.