2020-07-04

Noen ganger et det greit å gå på lagde stier.