2020-04-15

bash-arkeologi: når man gjennomgår egen og andres bash-historie for å nøste opp hvordan man løste et problem for lenge siden.