2020-03-14

Dette er en midlertidig «rundkjøring» pga noe veiarbeid. Basert på observasjoner av hvordan bilister oppfører seg når de skal fra vest -> nord eller øst -> sør, så er det tydelig at kjøring i rundkjøring er et nytt konsept for mange. Merkelig nok.