2020-01-08

Med denne posten så vil Streaks vise at jeg har microblogget minst en gang om dagen i 365 dager. Gidder ikke å verifisere i arkivet, men tror det er korrekt.

Det å være opptatt av å holde streken vedlike medfører jo ofte posting av bilder eller andre statusoppdateringer. Men formålet var at jeg også skulle noen ganger tvinge meg til å skrive en litt lengre tekst enn 280 karakterer når jeg hadde en idé eller mening om noe. Før ville jo idéen ofte stå å godgjøre seg i så lang tid at den var utdatert eller at jeg ikke husket hva som var bakgrunnen for at jeg begynte å skrive på den.

Nå greier jeg en gang i blant å få idéen eller meningen ned på «papir» litt oftere. For min egen del.