Watchmen er bra. I have spoken. Blander metafor^H^H TV-serier jeg gjør.