2019-11-26

Watchmen er bra. I have spoken. Blander metafor^H^H TV-serier jeg gjør.